REALIZACE PROJEKTU DOPRAVNÍ ZNAČENÍ OBCE STOŽEC | OBECNÍ ÚŘAD STOŽEC

REALIZACE PROJEKTU DOPRAVNÍ ZNAČENÍ OBCE STOŽEC

Doporučujeme

Krajský úřad Jihočeského kraje
Krajský úřad Jihočeského kraje
EPUSA - Elektronický portál územních samospráv
Elektronický portál územních samospráv
Informační server ŠumavaNet.CZ - regionální informace
ŠumavaNet.CZ - informace o regionu
TS Lipenska
Turistický spolek Lipenska

Realizace projektu Dopravní značení obce Stožec

 

 

Název projektu:

Podpora zřízení bezpečnostních prvků na pozemních komunikacích

Obec Stožec podala začátkem roku žádost na podporu realizace projektu „Dopravní značení obce Stožec“ z dotace Jihočeského kraje v rámci Dotačních programů pro rok 2016 a zastupitelstvo Jihočeského kraje se rozhodlo podpořit tento záměr svým usnesením č. 165/2016/ZK-23 ze dne 19. 5. 2016 ve smyslu zásad Jihočeského kraje pro poskytování veřejné finanční podpory a Pravidel pro žadatele Dotačního programu Jihočeského kraje Podpora zřízení bezpečnostních prvků na pozemních komunikacích o poskytnutí dotace. Díky této finanční podpoře se podařilo realizovat montáž svislého dopravního značení ve Stožci, Dobré a Českých Žlebech ke konci srpna 2016. Byly odstraněny nevhodné dopravní značky, vyměněné poškozené a doplněné chybějící důležité dopravní značení, zejména upozorňující na železniční přejezdy ve Stožci.

Z důvodu velkého nárůstu turistů, kteří v obci parkují mimo placené parkoviště ve Stožci, byly instalovány dopravní značky „Zóna zákaz státní mimo vyhrazené parkoviště“. 

   

Projekt je spolufinancován Jihočeským krajem z prostředků Grantového programu na podporu zřízení bezpečnostních prvků na pozemních komunikacích

 

Termín realizace:

05/2016 – 09/2016

 

Rozpočet:

Celkový rozpočet projektu:

177 853,- Kč

Příspěvek z Jihočeského kraje:

142 282,- Kč

Příspěvek obce Stožec:

35 571,- Kč

 

Harmonogram:

Podání žádosti o dotaci:

26.02.2016

Přidělení dotace:

19.05.2016

Ukončení projektu:

12.09.2016

Stručný obsah projektu:

Cílem projektu zvýšení bezpečnosti na pozemních komunikacích v intravilánu obce Stožec, Dobrá a v Českých Žlebech.

Další informace o projektu:

Více informací o podporách poskytovaných z rozpočtu Jihočeského kraje naleznete na http://www.kraj-jihocesky.cz - odkaz Granty, Fondy EU.

 

Prohlášení o přístupnosti | Obsah stránek spravuje: Obecní úřad Stožec | Webdesign & hosting : ŠumavaNet.CZ